Hơn 2 triệu người không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với việc nâng ngưỡng nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trong 6 tháng cuối năm 2013, ngân sách giảm thu 5.200 tỷ đồng và trong năm 2014, giảm thu 13.350 tỷ đồng. Số lượng người phải nộp thuế hiện đang vào khoảng 3,87 triệu người sẽ giảm xuống còn khoảng 1 triệu người.

Read more...

Lần đầu tiên công bố chỉ số công lý

Ngày 3-10, lần đầu tiên, qua nghiên cứu dựa trên đánh giá của người dân, Hội Luật gia VN, Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng cùng Chương trình phát triển LHQ đã công bố chỉ số công lý của VN.

Read more...
Page 3 of 4