Pháp luật và nghề mại dâm trên thế giới

Hiện nay trên thế giới vẫn còn nhiều khác biệt giữa các quốc gia về "nghề lâu đời nhất thế giới" này. TVPL giới thiệu một phần bài của Irene Ogrodnik của tờ Global News and The Canadian Press và điểm thêm về chủ đề này ở một số nước trên thế giới.

Read more...
Page 1 of 3